Aktuality

ZRUŠENÁ PREDAJŇA V POVAŽSKEJ BYSTRICI

Vážení zákazníci,  predajňa ovocia v Považskej Bystrici v nákupnom centre M park, Centrum 8/13 bola ZRUŠENÁ.

SAMOZBER JAHôD V NÁVOJOVCIACH

Vážení zákazníci, samozber jahôd bol dňa 23.06.2016 UKONČENÝ.


O nás

Ovocinársku spoločnosť Fructop sme založili v roku 1991 v Topoľčianskom regióne, oblasti vhodnej hlavne na pestovanie jadrovín. Cieľom bolo vyprodukovať kvalitný biologický materiál a dopestovať dostatok kvalitného ovocia a tým vyplniť voľný priestor na domácom trhu. V krátkom časovom období sme svojou produkciou prešli dynamickým vývojom.

V súčasnosti hospodárime na výmere cca 250 ha. Produkčné sady nízkych tvarov jabloní - štíhle vreteno sú na výmere 200 ha. Okrem produkcie ovocných výpestkov a jabĺk vykonávame poradenskú činnosť spojenú s výsadbou sadov.

created by Creoline